A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „KOMPLEX ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS A JÁSZSZENTLÁSZLÓI ISKOLA ÉPÜLETÉN”
A szerződött támogatás összege: 74.929.972Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett fejlesztés fő célja a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola nyolc tantermes épületének energetikai felújítása. Jászszentlászló Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaihoz igazodva tervezete meg a fejlesztéssel érintett épület energetikai fejlesztését. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a klímaváltozás mérséklése érdekében tett nemzetközi lépésekhez, eredményei hatással lesznek mind a társadalom, mind a környezet hosszú távú fennmaradására. A projekt megvalósításának helyszíne a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola nyolc tantermes épülete. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az iskola épületének homlokzati, szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, és a jelenlegi elavult fűtési rendszer korszerűsítését, valamint egy 23 kwh napelem rendszer felszerelését. A tervezett fejlesztések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A beruházás fő célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Jászszentlászló Község Önkormányzatának tulajdonában álló iskola energetikai korszerűsítése által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítása.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A projekt önállóan támogatható tevékenysége a Felhívás 3.1.1.a) szerint az iskola esetén: külső hőszigetelés 16 cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszerrel. Nyílászáró csere. Önállóan nem támogatható tevékenység: fosszilis energiahordozó cseréje és a rendszer korszerűsítése. Az épületek nem tartalmaznak azbesztszigetelést. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épületek megfelelnek a funkció szerinti követelményeknek. Az intézményben nem működik nem támogatható funkció. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felületek 75%-ban még nem kerültek felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épület nem áll védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épületek szórt azbesztet nem tartalmaznak, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épületek alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületeken vízszigetelés nem lett betervezve. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). Útmutató d,-e, pontoknak való megfelelés a csatolmányokkal kerül igazolásra, karakterkorlát miatt nincs rögzítve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003
További információ: https://www.palyazat.gov.hu